תנאי השימוש

תנאי שימוש

חברת טרוולאור בע"מ היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

חברת טרוולאור בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת טרוולאור בע"מ מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת טרוולאור בע"מ, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ. מוסכם בזאת במפורש כי אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך שיתגלעו בין הצדדים ו/או כל ענין אחר הנוגע להסכם ו/או לתקנון ו/או לתנאי השימוש הנובע ממנו.


תנאי תשלום

חברת טרוולאור לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה. לנוחיותכם, עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי:
תשלום באתר:
תוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולבצע רכישה בטוחה אונליין. אתר טרוולאור בע"מ סולק על ידי חברת יעד סליקה ונאמנות העומדת בתקן PCI-DSS כחברה הנותנת שירותים (Service Provider) ברמה הגבוהה ביותר Level 1.
תשלום בטלפון:
תוכלו להתקשר ולבצע את הזמנתכם בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם בטרוולאור, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.
מחירי השירותים:
מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון או החברה להשכרת רכב). עם זאת, ייתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים בארץ יהיו גבוהים יותר.
מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.
הבטחת מחיר:
עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכדומה) כבר נמצאים בידי הנוסע. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.


מדיניות פרטיות

אנו מתחייבים כי כל המידע האישי הנמסר על ידכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשותיכם בלבד. חברת טרוולאור מתחייבת לא להעביר את פרטיכם לצד ג'.


זמני אספקה

תוך 24 שעות מרגע סיום הזמנתכם ישלח אליכם מייל אישור הזמנה ובו פרטי ההזמנה שלכם לחופשה הבאה.


תנאי שינוי וביטול

ביקש לקוח לבטל/לשנות הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול/שינוי כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:
7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
7.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס 072-3345687 , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
דמי הביטול/שינוי שייגבו בגין הביטול/שינוי יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
טרוולאור תהא רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.


אתר מאובטח – לקנייה בטוחה

המידע שאתם מוסרים לנו, חסוי ובטוח עמנו.
אתר טרוולאור סולק על ידי חברת יעד סליקה ונאמנות העומדת בתקן PCI-DSS כחברה הנותנת שירותים (Service Provider) ברמה הגבוהה ביותר Level 1.
המידע הנמסר הינו למימוש מטרתכם בלבד.
אנו מתחייבים כי כל המידע האישי הנמסר על ידכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשותיכם בלבד.
לנוחיותכם ניתן לבצע הזמנה באמצעות פקס או טלפון.
הסוכן האישי שלכם בטרוולאור יקבל מכם בטלפון או בפקס את הפרטים אותם אתם מעדיפים למסור בעל-פה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים אישיים אחרים.